Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kim đang nhận thấy hiệu quả rõ ràng từ Chiến dịch tiếp thị lại bằng quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và muốn mở rộng quy mô. Cô ấy nên chọn phương án nhắm mục tiêu nào để làm được điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kim đang nhận thấy hiệu quả rõ ràng từ Chiến dịch tiếp thị lại bằng quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và muốn mở rộng quy mô.
Cô ấy nên chọn phương án nhắm mục tiêu nào để làm được điều này?

  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh
  • Đối tượng tương tự     
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095