Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong Chiến dịch ứng dụng của Google, Jenny thường xuyên thay thế các quảng cáo có hiệu suất thấp, nhưng cô biết rằng các phương pháp hay nhất dành cho Chiến dịch ứng dụng của Google lại khác. Đối với Chiến dịch ứng dụng Google của mình, Jenny nên thay thế nội dung hoạt động kém hiệu quả bằng những nội dung mới và cải tiến bao lâu một lần để ngăn chặn sự mệt mỏi của quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong Chiến dịch ứng dụng của Google, Jenny thường xuyên thay thế các quảng cáo có hiệu suất thấp, nhưng cô biết rằng các phương pháp hay nhất dành cho Chiến dịch ứng dụng của Google lại khác.
Đối với Chiến dịch ứng dụng Google của mình, Jenny nên thay thế nội dung hoạt động kém hiệu quả bằng những nội dung mới và cải tiến bao lâu một lần để ngăn chặn sự mệt mỏi của quảng cáo?

  • Hai đến ba ngày một lần.
  • Mỗi tháng.
  • Mỗi tuần.
  • Hai đến ba tháng một lần

Câu trả lời đúng là: Hai đến ba tháng một lần

Giải thích: Ngăn chặn sự mệt mỏi về quảng cáo của người dùng bằng cách thay thế dần nội dung hoạt động kém bằng những nội dung mới và cải tiến sau mỗi hai đến ba tháng. Làm mới tài sản dần dần để tránh biến động về hiệu suất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095