Rule #1: Life is supposed to be fun!

Rita đang nỗ lực mở rộng một ứng dụng du lịch sang các thị trường mới ở khu vực Đông Nam Á. Khi cân nhắc cách bản địa hóa phần thiết kế của ứng dụng và phương thức thanh toán, Rita nên làm gì trước tiên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rita đang nỗ lực mở rộng một ứng dụng du lịch sang các thị trường mới ở khu vực Đông Nam Á. Khi cân nhắc cách bản địa hóa phần thiết kế của ứng dụng và phương thức thanh toán, Rita nên làm gì trước tiên?

  • Thực hiện khảo sát đối thủ cạnh tranh.
  • Bắt đầu xây dựng lại toàn bộ ứng dụng.
  • Bắt đầu đóng băng mã khi phát triển ứng dụng.
  • Tiến hành nghiên cứu thị trường.

Đáp án đúng là: Tiến hành nghiên cứu thị trường.

Giải thích: Sau khi hoàn thành danh sách các thị trường mục tiêu, Rita nên hiểu hành vi của người dùng ở từng thị trường. Điều chỉnh một ứng dụng để phù hợp với văn hóa địa phương và hành vi hiện có có thể dẫn đến việc áp dụng và tương tác nhiều hơn. Thực hiện nghiên cứu thị trường để đánh giá cách thiết kế ứng dụng, giọng nói, trải nghiệm người dùng và phương thức thanh toán của bạn cộng hưởng với một thị trường nhất định.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095