Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong Báo cáo tùy chỉnh, các chỉ số và thứ nguyên phải có chung yếu tố gì để có thể báo cáo chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong Báo cáo tùy chỉnh, các chỉ số và thứ nguyên phải có chung yếu tố gì để có thể báo cáo chính xác?

  • Cùng một chỉ số
  • Cùng một báo cáo tùy chỉnh
  • Cùng một góc nhìn
  • Cùng một phạm vi

Câu trả lời đúng là: Cùng một phạm vi

Giải thích: Không phải mọi chỉ số đều có thể được kết hợp với mọi thứ nguyên. Mỗi thứ nguyên và chỉ số đều có phạm vi: cấp người dùng, cấp phiên hoặc cấp lần truy cập. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có ý nghĩa khi kết hợp các thứ nguyên và chỉ số có cùng phạm vi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095