Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết cách thức lưu lượng người dùng truy cập vào một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết cách thức lưu lượng người dùng truy cập vào một trang web?

  • Cư xử
  • Nhân khẩu học
  • Địa lý
  • Tất cả lưu lượng truy cập

Câu trả lời đúng là: Tất cả lưu lượng truy cập

Giải thích: Tất cả các trang web gửi lưu lượng truy cập đến trang web của bạn đều nằm trong “Giới thiệu” trong Google Analytics. Bạn có thể tiếp cận “Giới thiệu” thông qua “Tất cả lưu lượng truy cập” trong tab “Chuyển đổi”.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095