Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong Báo cáo Phễu đa kênh, chuyển đổi và giao dịch thương mại điện tử được quy cho chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng đã giới thiệu người dùng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong Báo cáo Phễu đa kênh, chuyển đổi và giao dịch thương mại điện tử được quy cho chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng đã giới thiệu người dùng.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Trong Báo cáo Phễu đa kênh, tất cả các kênh được ghi có theo vai trò của chúng trong chuyển đổi — tần suất chúng đã hỗ trợ và / hoặc hoàn thành bán hàng và chuyển đổi.

.

.

.

Báo cáo Kênh đa kênh trong Google Analytics là gì?

Phễu đa kênh là một nhóm báo cáo trong Google Analytics cho phép các nhà tiếp thị phân tích cách các kênh tiếp thị khác nhau của bạn đã đóng góp vào chuyển đổi và cách các chuyển đổi đó diễn ra, bao gồm cả các loại tương tác mà họ sẽ hoàn thành trước khi chuyển đổi.

5 báo cáo Kênh đa kênh khác nhau trong Google Analytics là gì?


Các báo cáo trong tính năng Kênh đa kênh của Google Analytics cung cấp một số báo cáo cho phép các nhà tiếp thị phân tích các cách khác nhau mà người dùng chuyển đổi trực tuyến. Các báo cáo bao gồm:

Báo cáo chuyển đổi được hỗ trợ

Nó là gì?

Báo cáo chuyển đổi được hỗ trợ cung cấp cho các nhà tiếp thị bản tóm tắt về đóng góp của mỗi kênh tiếp thị đối với số lượng chuyển đổi.

Khi nào sử dụng nó?

Báo cáo này nên được sử dụng khi bạn muốn xác định kênh nào đang ảnh hưởng và hỗ trợ chuyển đổi.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Báo cáo này có thể được sử dụng để xác định kênh nào cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho chuyển đổi và tần suất chúng ảnh hưởng thông qua nhấp chuột cuối cùng hoặc chuyển đổi trực tiếp.

Báo cáo Đường dẫn Chuyển đổi Hàng đầu

Nó là gì?

Được cho là báo cáo quan trọng nhất trong các phễu đa kênh của Google Analytics, Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu cung cấp các đường dẫn phổ biến nhất của các điểm tiếp xúc hoặc tiếp xúc với các kênh tiếp thị của bạn dẫn đến chuyển đổi.

Khi nào sử dụng nó?

Báo cáo này có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn của kênh bán hàng để xác định cách khách hàng đang chuyển đổi và các điểm tiếp xúc khác nhau mà họ đang tương tác trước khi chuyển đổi.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Bằng cách hiểu các đường dẫn kênh phổ biến nhất mà khách hàng đang sử dụng để chuyển đổi mang lại cho các nhà tiếp thị thông tin chi tiết mà họ cần để tác động đến các kênh đó bằng cách quản lý giới hạn tần suất. Ví dụ: nếu đường dẫn chuyển đổi phổ biến nhất là hiển thị> tìm kiếm không phải trả tiền> tìm kiếm có trả tiền, thì nhà tiếp thị có thể đầu tư nhiều hơn vào hiển thị dưới dạng kênh trên và sử dụng tiếp thị lại tìm kiếm có trả tiền để đóng chuyển đổi ở cuối kênh bán hàng.

Báo cáo Trễ thời gian

Nó là gì?

Báo cáo Trễ thời gian cho phép các nhà tiếp thị xem người dùng đã mất bao lâu để chuyển đổi theo số ngày. Báo cáo biểu đồ thanh được chia thành một thanh khác cho ngày 0-11 và một thanh đơn cho 12-30 ngày, cũng có thể được chia nhỏ theo ngày.

Khi nào sử dụng nó?

Báo cáo Trễ thời gian có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi như:

  • Người dùng của tôi thường mất bao lâu để chuyển đổi?
  • Người dùng thường mất bao lâu để nhấp vào quảng cáo trước khi chuyển đổi?

Báo cáo trễ thời gian là một chỉ báo tốt về thời điểm bạn nên tận dụng các nỗ lực tiếp thị lại và email của mình. Ví dụ: nếu bạn thường thấy người dùng chuyển đổi trong vòng ba ngày thì vào khoảng ngày 15, bạn có thể thiết lập chiến dịch tự động hóa email và tiếp thị lại để nhắm mục tiêu người dùng trong vòng ba ngày đầu tiên và khoảng ngày 14, 15 và 16 để thúc đẩy chuyển đổi cao hơn. Hiểu được thời gian điển hình để chuyển đổi cũng có thể là một công cụ hữu ích cho nhóm bán hàng của bạn, cho phép nhân viên bán hàng liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng khi họ thường chuyển đổi để cũng thúc đẩy chuyển đổi ngoại tuyến. Cuối cùng, báo cáo Trễ thời gian cũng cung cấp ý tưởng về khung thời gian xem xét trong phễu bán hàng.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Với lưu ý này, bằng cách điều chỉnh các chiến dịch của mình (phương tiện trả phí và tự động hóa email), bạn có thể có khả năng tác động đến số lượng chuyển đổi trực tiếp đến bằng cách liên kết chặt chẽ hơn các chiến dịch của bạn với hành vi của khách hàng.

Báo cáo độ dài đường dẫn

Báo cáo Độ dài đường dẫn cung cấp cho các nhà tiếp thị bảng phân tích về số điểm tiếp xúc trung bình hoặc khả năng hiển thị các kênh tiếp thị đã được tương tác trước khi chuyển đổi.

Khi nào sử dụng nó?

Báo cáo Độ dài đường dẫn có thể được sử dụng khi đánh giá giai đoạn xem xét của kênh bán hàng.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Báo cáo Độ dài đường dẫn cung cấp cho các nhà tiếp thị ý tưởng về quá trình liên quan để xem xét trong phễu bán hàng. Chuyển đổi có yêu cầu nhiều kênh để ảnh hưởng đến chuyển đổi không? Báo cáo này có thể được sử dụng cùng với các Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu để xác định kênh nào nên được sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn để thúc đẩy chuyển đổi hiệu quả hơn.

Công cụ so sánh mô hình

Nó là gì?

Công cụ so sánh mô hình Google Analytics cho phép các nhà tiếp thị so sánh dữ liệu từ tối đa ba mô hình Phân bổ khác nhau trong một giao diện (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Khi nào sử dụng nó?

Công cụ so sánh mô hình nên được sử dụng bất cứ lúc nào tổ chức của bạn đang phân tích chuyển đổi và phân bổ khác nhau của các kênh tiếp thị của bạn, công cụ này cung cấp cái nhìn ‘táo và táo’ về vị trí mà mỗi Mô hình phân bổ khác nhau ghi nhận mỗi kênh tiếp thị cũng như tóm tắt những thay đổi từ mô hình chính của bạn (xem ảnh chụp màn hình ở trên).

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Bằng cách sử dụng và so sánh các mô hình Phân bổ khác nhau, sử dụng Công cụ so sánh mô hình, các nhà tiếp thị có thể thu thập quan điểm và cái nhìn sâu sắc hơn từ dữ liệu của họ bằng cách xem xét dữ liệu từ các góc độ khác nhau. Mặc dù có thể có một mô hình cụ thể mà tổ chức của bạn chọn sử dụng làm mô hình chính, nhưng việc xem xét dữ liệu từ các khía cạnh khác nhau sẽ cung cấp bối cảnh rộng hơn để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, sáng suốt.

Phễu đa kênh và phân tích dự đoán

Quan trọng là, với các chỉ số và đối tượng dự đoán đã được ra mắt trong Google Analytics vào năm ngoái, thông tin chi tiết từ báo cáo Kênh đa kênh có thể được kết hợp để tạo ra thông tin chi tiết hữu ích có thể cung cấp phân tích dự đoán chính xác. Bằng cách sử dụng các báo cáo Kênh đa kênh khác nhau, bạn lại có thể áp dụng các quan điểm và thông tin chi tiết khác nhau cho các phân tích dự đoán mà Google Analytics hiện cung cấp.

Phần kết luận

Các kênh đa kênh trong Google Analytics cung cấp một loạt các báo cáo khác nhau có sẵn để các nhà tiếp thị tìm hiểu sâu hơn về cách người dùng của họ đang chuyển đổi trực tuyến. Bảng phân tích chi tiết về thời lượng và phương pháp chuyển đổi có thể được kết hợp để tạo ra thông tin chi tiết mạnh mẽ mà các nhà tiếp thị có thể sử dụng để thúc đẩy hiệu quả cao hơn từ các chiến dịch của họ bằng cách xác định các điểm tương tác và tương tác chính mà họ có thể tập trung vào các hoạt động tiếp thị của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095