Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu thông minh được tạo tự động bởi các thuật toán máy học của Google

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu thông minh được tạo tự động bởi các thuật toán máy học của Google

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích : Mục tiêu thông minh được định cấu hình ở cấp chế độ xem. Mục tiêu thông minh sử dụng công nghệ máy học để kiểm tra hàng tá tín hiệu về các phiên trang web của bạn để xác định phiên nào trong số đó có nhiều khả năng dẫn đến chuyển đổi nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095