Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi một chế độ xem mới được tạo, dữ liệu nào sẽ được đưa vào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi một chế độ xem mới được tạo, dữ liệu nào sẽ được đưa vào?

  • Dữ liệu từ trước khi chế độ xem được tạo
  • Dữ liệu từ trước và sau khi chế độ xem được tạo
  • Không có dữ liệu
  • Dữ liệu từ sau khi chế độ xem được tạo

Câu trả lời đúng là: Dữ liệu từ sau khi chế độ xem được tạo

Khi chế độ xem mới được tạo, dữ liệu từ chế độ xem mới (chỉ) được bao gồm và dữ liệu từ chế độ xem trước đó KHÔNG được bao gồm. Ngoài ra, không nên xóa chế độ xem trước đó vì nó sẽ xóa dữ liệu lịch sử, điều này có thể hữu ích trong tương lai gần cho mục đích phân tích và so sánh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095