Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tristan là chủ một cửa hàng bán hoa tại địa phương. Khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của anh trên mạng nhưng Tristan muốn biết ngoài việc chỉ hiển thị số điện thoại và địa chỉ của cửa hàng thì liệu Google Doanh nghiệp của tôi có thể hỗ trợ anh nhiều hơn hay không. Google Doanh nghiệp của tôi có thể giúp Tristan thu hút khách hàng bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tristan là chủ một cửa hàng bán hoa tại địa phương. Khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của anh trên mạng nhưng Tristan muốn biết ngoài việc chỉ hiển thị số điện thoại và địa chỉ của cửa hàng thì liệu Google Doanh nghiệp của tôi có thể hỗ trợ anh nhiều hơn hay không. Google Doanh nghiệp của tôi có thể giúp Tristan thu hút khách hàng bằng cách nào?

  • Bằng cách gửi bản tin e-mail.
  • Bằng cách theo dõi lịch sử tìm kiếm.
  • Bằng cách thu thập các khoản thanh toán trực tuyến.
  • Bằng cách trả lời các bài đánh giá.

Đáp án đúng là: Bằng cách trả lời các đánh giá.

Giải thích: Tristan có thể làm được nhiều việc hơn với Google Doanh nghiệp của tôi ngoài việc liệt kê thông tin cửa hàng hoa địa phương của anh ấy. Nó cũng là một công cụ tuyệt vời để thu hút khách hàng của anh ấy. Bằng cách trả lời các bài đánh giá, Tristan có thể thu hút khách hàng của mình và cảm ơn họ vì một bài đánh giá tuyệt vời hoặc giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào mà họ có thể có.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095