Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jon đã triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của mình. Anh cũng vừa mới cho ra mắt một ứng dụng. Jon đang xem lại tổng số lượt chuyển đổi trên tất cả hành động chuyển đổi bằng tính năng báo cáo chiến dịch trong Google Ads, nhưng anh muốn thấy kết quả chuyển đổi cụ thể cho lượt cài đặt ứng dụng và lượt mở ứng dụng lần đầu tiên. Anh có thể xem bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jon đã triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của mình. Anh cũng vừa mới cho ra mắt một ứng dụng. Jon đang xem lại tổng số lượt chuyển đổi trên tất cả hành động chuyển đổi bằng tính năng báo cáo chiến dịch trong Google Ads, nhưng anh muốn thấy kết quả chuyển đổi cụ thể cho lượt cài đặt ứng dụng và lượt mở ứng dụng lần đầu tiên. Anh có thể xem bằng cách nào?

  • Bằng cách xem dữ liệu theo Chuyển đổi được hiển thị hỗ trợ.
  • Bằng cách thêm một cột cho từng loại chuyển đổi ứng dụng trong Chiến dịch.
  • Bằng cách xem báo cáo đường dẫn và sắp xếp theo loại chuyển đổi.
  • Bằng cách phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi trong Chiến dịch.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi trong Chiến dịch.

Giải thích: Nếu Job muốn xem kết quả chuyển đổi cụ thể cho lượt cài đặt ứng dụng và lần mở đầu tiên, anh ấy cần phân tích dữ liệu bằng cách phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi trong Chiến dịch. Theo mặc định, các cột hiển thị tổng số được tổng hợp trên tất cả các chuyển đổi trong một tài khoản. Để có được cái nhìn về các chuyển đổi riêng lẻ mà Jon muốn xem, anh ấy cần phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095