Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quyết định tải hàng loạt các địa điểm doanh nghiệp lên Google Doanh nghiệp của tôi nhưng hệ thống lại từ chối một số địa điểm tải lên. Hai nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quyết định tải hàng loạt các địa điểm doanh nghiệp lên Google Doanh nghiệp của tôi nhưng hệ thống lại từ chối một số địa điểm tải lên. Hai nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này là gì (Chọn hai đáp án)?

  • Thiếu ảnh danh sách
  • Đăng ký danh sách muộn
  • Quá nhiều người dùng danh sách
  • Nhiều vị trí trong một địa chỉ thực
  • Tên doanh nghiệp không chính xác

Câu trả lời đúng là: Nhiều vị trí trong một địa chỉ thực và tên doanh nghiệp không chính xác

Giải thích: Hai lỗi có thể khiến vị trí của bạn bị từ chối. Nhiều vị trí tại cùng một vị trí thực tế không được phép. Nếu khách hàng của bạn có một địa điểm có cả quầy bar và nhà hàng ngồi xuống, bạn sẽ muốn hợp nhất chúng dưới một tiêu đề duy nhất.
Nó chỉ là vấn đề khớp với những gì được viết trên biển hiệu bên ngoài cửa nhà bạn – đảm bảo rằng tên doanh nghiệp phản ánh đúng cách viết hoa như trong cuộc sống thực. Tên doanh nghiệp không chính xác cũng có thể gây ra sự từ chối.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095