Rule #1: Life is supposed to be fun!

Everett vừa sử dụng trình tạo trang web trên Google Doanh nghiệp của tôi để xây dựng xong một trang web cho công ty của anh. Anh ấy đã làm theo các bước bắt buộc và háo hức muốn thấy trang web mới của mình xuất hiện trên web. Nếu Everett tạo trang web đúng cách thì sau khi anh trỏ tên miền đến trang web mới, thường mất bao lâu để trang web đó xuất hiện trên mạng Internet?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Everett vừa sử dụng trình tạo trang web trên Google Doanh nghiệp của tôi để xây dựng xong một trang web cho công ty của anh. Anh ấy đã làm theo các bước bắt buộc và háo hức muốn thấy trang web mới của mình xuất hiện trên web. Nếu Everett tạo trang web đúng cách thì sau khi anh trỏ tên miền đến trang web mới, thường mất bao lâu để trang web đó xuất hiện trên mạng Internet?

  • Nó sẽ xuất hiện trên web sau 24 giờ đánh giá.
  • Sẽ mất chính xác ba ngày để được xuất bản.
  • Phải mất một tuần để trang web được xem xét và xuất bản.
  • Nó sẽ hiển thị trực tuyến trên web chỉ trong vài phút nữa.

Câu trả lời đúng là: Nó sẽ hiển thị trực tuyến trên web chỉ trong vài phút nữa.

Giải thích: Sau khi hoàn thành việc xây dựng một trang web cho công ty du lịch bằng xe buýt của mình, Everett cần chọn một tên miền duy nhất và trỏ nó đến trang web mới của mình. Trong vòng vài phút, trang web đã xuất bản của anh ấy sẽ xuất hiện trên điện thoại thông minh của anh ấy. Trang web của Everett sẽ xuất hiện trực tuyến trên web chỉ trong vài phút nữa.

.

.

.

Everett vừa sử dụng trình tạo trang web trên Google Doanh nghiệp của tôi để xây dựng xong một trang web cho công ty của anh – công ty chuyên tổ chức hoạt động tham quan bằng xe buýt. Anh đã làm theo các bước cần thiết và rất muốn nhìn thấy trang web mới của mình trên mạng Internet

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095