Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trina bán búp bê và phụ kiện. Cô không có nhiều thời gian để cập nhật chiến dịch Tìm kiếm của mình khi khoảng không quảng cáo của cô ấy luôn thay đổi. Quảng cáo tìm kiếm động có thể giúp Trina bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trina bán búp bê và phụ kiện. Cô không có nhiều thời gian để cập nhật chiến dịch Tìm kiếm của mình khi khoảng không quảng cáo của cô ấy luôn thay đổi. Quảng cáo tìm kiếm động có thể giúp Trina bằng cách nào?

  • Ngày cập nhật khoảng không quảng cáo có thể được đặt theo cách thủ công.
  • Tỷ lệ giá thầu thấp hơn có thể được sử dụng, dựa trên mức độ tồn kho.
  • Trình thu thập thông tin web bổ sung có thể được sử dụng để xem xét khoảng không quảng cáo của cô ấy.
  • Danh sách từ khóa có thể được tạo tự động dựa trên các dịch vụ trang web

Câu trả lời đúng là: Danh sách từ khóa có thể được tạo tự động dựa trên các dịch vụ trang web.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095