Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads cung cấp nhiều loại chiến dịch khác nhau giúp xác định vị trí xuất hiện và định dạng hiển thị của quảng cáo. Những loại chiến dịch nào có sẵn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads cung cấp nhiều loại chiến dịch khác nhau giúp xác định vị trí xuất hiện và định dạng hiển thị của quảng cáo. Những loại chiến dịch nào có sẵn?

  • Tìm kiếm, In, TV, Mua sắm và Ứng dụng
  • Tìm kiếm, Hiển thị, Video, In và Ứng dụng
  • Quảng cáo xã hội, video, ứng dụng, âm thanh và mua sắm
  • Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Mua sắm và Ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Mua sắm và Ứng dụng

.

.

.

Google Ads cung cấp các loại chiến dịch khác nhau giúp xác định vị trí xuất hiện và định dạng hiển thị của quảng cáo. Những loại chiến dịch nào có sẵn

Google Ads cung cấp nhiều loại chiến dịch khác nhau, xác định vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện và định dạng quảng cáo sẽ được hiển thị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095