Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty Autos của Sarah bán nhiều thương hiệu ô tô và đang trưng bày xe đã qua sử dụng, xe lắp ráp lại cũng như xe mới. Người quản lý quảng cáo của công ty quyết định thiết lập một loại đối sánh rộng cho từ khóa “ô tô” để tiếp cận nhóm khách truy cập tiềm năng rộng rãi hơn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty Autos của Sarah bán nhiều thương hiệu ô tô và đang trưng bày xe đã qua sử dụng, xe lắp ráp lại cũng như xe mới. Người quản lý quảng cáo của công ty quyết định thiết lập một loại đối sánh rộng cho từ khóa “ô tô” để tiếp cận nhóm khách truy cập tiềm năng rộng rãi hơn. Hai truy vấn tìm kiếm nào của người dùng có thể gợi ra quảng cáo của người quản lý quảng cáo (Chọn hai.)

  • Đường
  • Xe đạp
  • Du lịch
  • Xe hơi
  • Ô tô

Các câu trả lời đúng là: Xe hơi và ô tô.

.

.

.

Câu hỏi khác: Sarah’s Autos bán nhiều nhãn hiệu ô tô, trưng bày các loại xe đã qua sử dụng, đã qua sử dụng và xe mới. Người quản lý quảng cáo của công ty quyết định định cấu hình loại đối sánh rộng cho từ khóa “ô tô”, để tiếp cận nhóm khách truy cập tiềm năng rộng hơn. Hai tìm kiếm nào của người dùng có thể tạo ra quảng cáo của người quản lý quảng cáo

Sarah’s Autos bán nhiều thương hiệu ô tô, trưng bày các loại xe đã qua sử dụng, đã qua sử dụng và xe mới. Người quản lý quảng cáo của công ty quyết định định cấu hình loại đối sánh rộng cho từ khóa “ô tô”, để tiếp cận nhóm khách truy cập tiềm năng rộng hơn. Hai tìm kiếm nào của người dùng có thể tạo ra quảng cáo của người quản lý quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095