Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số lượng người dùng tối thiểu mà danh sách tiếp thị lại phải có trước khi được sử dụng với Danh sách tiếp thị lại cho chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số lượng người dùng tối thiểu mà danh sách tiếp thị lại phải có trước khi được sử dụng với chiến dịch Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm là bao nhiêu ?

  • 100 người dùng
  • 10.000 người dùng
  • 500 người dùng
  • 1.000 người dùng

Câu trả lời đúng là: 1.000 người dùng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095