Rule #1: Life is supposed to be fun!

Michael đã thiết kế một quảng cáo chất lượng cao bằng danh sách từ khóa cực kỳ tốt. Anh ấy không hài lòng vì quảng cáo hiện không được hiển thị nhiều như mong muốn. Lý do có khả năng xảy ra nhất khiến quảng cáo của anh ấy không hiển thị thường xuyên là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Michael đã thiết kế một quảng cáo chất lượng cao bằng danh sách từ khóa cực kỳ tốt. Anh ấy không hài lòng vì quảng cáo hiện không được hiển thị nhiều như mong muốn. Lý do có khả năng xảy ra nhất khiến quảng cáo của anh ấy không hiển thị thường xuyên là gì?

  • Người dùng có thể viết sai chính tả từ khóa của mình.
  • Anh ấy đã không cung cấp một liên kết cho quảng cáo.
  • Anh ta có quá nhiều thông tin được liệt kê trong tiện ích mở rộng quảng cáo của mình.
  • Giá thầu của anh ấy cho quảng cáo quá thấp.

Câu trả lời đúng là: “Giá thầu cho quảng cáo quá thấp.”

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095