Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trevor sở hữu một công ty chuyên sản xuất thiết bị đi bộ đường dài và leo núi đá. Tuy là một công ty nhỏ trên thị trường, nhưng anh sẵn sàng nâng cấp quy mô doanh nghiệp của mình. Trevor nên sử dụng loại chiến dịch nào của Google Ads để tăng quy mô xuất hiện thương hiệu của mình, đồng thời tiếp cận các đối tượng quan tâm đến môn thể thao đi bộ đường dài và leo núi đá trên web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trevor sở hữu một công ty chuyên sản xuất thiết bị đi bộ đường dài và leo núi đá. Tuy là một công ty nhỏ trên thị trường, nhưng anh sẵn sàng nâng cấp quy mô doanh nghiệp của mình.
Trevor nên sử dụng loại chiến dịch nào của Google Ads để tăng quy mô xuất hiện thương hiệu của mình, đồng thời tiếp cận các đối tượng quan tâm đến môn thể thao đi bộ đường dài và leo núi đá trên web?

  • Video
  • Tìm kiếm
  • Mua sắm
  • Hiển thị

Câu trả lời đúng là: Hiển thị

Trevor nên sử dụng Chiến dịch hiển thị để tăng khả năng hiển thị thương hiệu của mình và tiếp cận đối tượng có sở thích đi bộ đường dài và leo núi trên web.

Trevor sở hữu một công ty chuyên sản xuất dụng cụ đi bộ đường dài và leo núi đá. Tuy là một công ty nhỏ trên thị trường, nhưng anh sẵn sàng mở rộng quy mô doanh nghiệp. Trevor nên sử dụng loại chiến dịch nào của Google Ads để tăng phạm vi xuất hiện thương hiệu, đồng thời tiếp cận các đối tượng quan tâm đến môn thể thao đi bộ đường dài và leo núi đá đang truy cập Internet?

Trevor sở hữu một công ty chuyên sản xuất thiết bị đi bộ đường dài và leo núi đá. Tuy là một công ty nhỏ trên thị trường, nhưng anh đã sẵn sàng để nâng cấp quy mô doanh nghiệp của mình. Trevor nên sử dụng loại chiến dịch nào của Google Ads để tăng quy mô xuất hiện thương hiệu của mình, đồng thời tiếp cận các đối tượng quan tâm đến môn thể thao đi bộ đường dài và leo núi đá trên web?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095