Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể làm gì khi thêm phần mở rộng chú thích vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể làm gì khi thêm phần mở rộng chú thích vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google?

  • Hướng người dùng đến các trang cụ thể trên trang web của bạn.
  • Mở rộng quảng cáo bằng số điện thoại, cho phép người dùng di động gọi trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn.
  • Cung cấp cho bạn tùy chọn hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn hoặc đến cửa hàng ứng dụng từ một quảng cáo văn bản.
  • Làm nổi bật thông tin về các thuộc tính gia tăng giá trị của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Câu trả lời đúng là: Làm nổi bật thông tin về các thuộc tính gia tăng giá trị của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Việc thêm tiện ích chú thích vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google cho phép bạn Làm nổi bật thông tin về các thuộc tính gia tăng giá trị của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Việc thêm tiện ích chú thích vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google cho phép bạn làm gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095