Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo tìm kiếm động mang lại giá trị cho chiến dịch quảng cáo bằng hai cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo tìm kiếm động mang lại giá trị cho chiến dịch quảng cáo bằng hai cách nào? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Nó thúc đẩy quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội.
  • Nó cho phép kiểm soát tốt hơn các từ khóa.
  • Nó làm giảm ngân sách quảng cáo cần thiết.
  • Nó tự động tạo ra các quảng cáo mới.
  • Nó tìm thấy lưu lượng truy cập mà một nhà quảng cáo có thể bỏ lỡ.

Câu trả lời đúng là: Nó tự động tạo ra các quảng cáo mới.Nó tìm thấy lưu lượng truy cập mà một nhà quảng cáo có thể bỏ lỡ.

.

.

.

Hai cách Quảng cáo tìm kiếm động mang lại giá trị cho chiến dịch quảng cáo là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095