Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang cố gắng cải thiện điểm chất lượng của quảng cáo trên Google Tìm kiếm bằng cách tăng eCTR của mình. Mục tiêu của bạn là có nhiều người dùng nhấp vào quảng cáo và cuối cùng là truy cập trang web của bạn. Điều gì có thể làm tăng số lượng nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang cố gắng cải thiện điểm chất lượng của quảng cáo trên Google Tìm kiếm bằng cách tăng eCTR của mình. Mục tiêu của bạn là có nhiều người dùng nhấp vào quảng cáo và cuối cùng là truy cập trang web của bạn.
Điều gì có thể làm tăng số lượng nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được

  • Điều chỉnh tốc độ trang web của bạn.
  • Giảm giá thầu cho quảng cáo.
  • Nhân bản quảng cáo nhiều lần.
  • Thêm các chi tiết cụ thể hơn vào quảng cáo. HOẶC Bao gồm các từ khóa trong văn bản quảng cáo của anh ấy

Câu trả lời đúng là: Thêm các chi tiết cụ thể hơn vào quảng cáo. HOẶC Bao gồm các từ khóa trong văn bản quảng cáo của anh ấy

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095