Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty Heating and Air (HHA) của Helen muốn tăng sự quan tâm của người dùng với tủ lạnh thông minh mới của họ. Họ biết rằng WidgetCo cũng bán loại tủ lạnh thông minh. Người quản lý tiếp thị của HHA tạo từ khóa đối sánh rộng “tủ lạnh” và thêm “WidgetCo” làm từ khóa phủ định. Hai truy vấn tìm kiếm nào có thể sẽ khiến cho quảng cáo hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty Heating and Air (HHA) của Helen muốn tăng sự quan tâm của người dùng với tủ lạnh thông minh mới của họ. Họ biết rằng WidgetCo cũng bán loại tủ lạnh thông minh. Người quản lý tiếp thị của HHA tạo từ khóa đối sánh rộng “tủ lạnh” và thêm “WidgetCo” làm từ khóa phủ định. Hai truy vấn tìm kiếm nào có thể sẽ khiến cho quảng cáo hiển thị (Chọn hai phương án.)

  • Hỗ trợ khách hàng của WidgetCo
  • Đánh giá tủ lạnh WidgetCo
  • Cài đặt tủ lạnh WidgetCo
  • Đánh giá tủ lạnh thông minh
  • Tủ lạnh tiết kiệm năng lượng

Câu trả lời đúng là: Đánh giá tủ lạnh thông minhTủ lạnh tiết kiệm năng lượng

Đánh giá tủ lạnh tiết kiệm năng lượngTủ lạnh thông minh là hai tìm kiếm có thể gợi ý quảng cáo.

.

.

.

Helen’s Heating and Air (HHA) muốn khuyến khích sự quan tâm đến tủ lạnh thông minh mới của họ. Họ biết rằng WidgetCo cũng bán tủ lạnh thông minh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095