Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty Plumbing của John tự hào cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, đặc biệt là trong các cuộc gọi dịch vụ sau giờ làm việc. Họ muốn kết nối với những người cần dịch vụ ống nước khẩn cấp vào giữa đêm. Công ty Plumbing của John nên thiết lập những tiêu chí nào để đạt được mục tiêu này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty Plumbing của John tự hào cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, đặc biệt là trong các cuộc gọi dịch vụ sau giờ làm việc. Họ muốn kết nối với những người cần dịch vụ ống nước khẩn cấp vào giữa đêm. Công ty Plumbing của John nên thiết lập những tiêu chí nào để đạt được mục tiêu này?

  • Mạng
  • Thiết bị
  • Phần mở rộng quảng cáo
  • Lập lịch quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Lập lịch quảng cáo

John’s Plumbing nên định cấu hình Tiêu chí lập lịch quảng cáo để đáp ứng mục tiêu kết nối với những người cần dịch vụ sửa ống nước khẩn cấp vào lúc nửa đêm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095