Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sắp xếp các mục bên dưới theo thứ tự phân cấp, bắt đầu bằng cấp cao nhất.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sắp xếp các mục bên dưới theo thứ tự phân cấp, bắt đầu bằng cấp cao nhất.

  1. Tài khoản
  2. Chiến dịch
  3. Nhóm quảng cáo
  4. Quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095