Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trên Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể vào đâu để xem số người truy cập đã nhận thông tin chỉ đường đến vị trí của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trên Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể vào đâu để xem số người truy cập đã nhận thông tin chỉ đường đến vị trí của bạn?

  • Google Bản đồ Doanh nghiệp của tôi
  • Nhắn tin trên Google Doanh nghiệp của tôi
  • Google Ảnh doanh nghiệp của tôi
  • Google My Business Insights

Câu trả lời đúng là: Google My Business Insights

Giải thích: Trong Google Doanh nghiệp của tôi, bạn tìm thấy số lượng khách truy cập Google Doanh nghiệp của tôi trong Google Doanh nghiệp của tôi. Báo cáo này có thể cho bạn biết cách khách hàng tương tác với danh sách của bạn và sử dụng thông tin để giúp thực hiện các thay đổi hoặc cải thiện danh sách. Trước tiên, hãy sử dụng thông tin chi tiết để xem có bao nhiêu người đã xem doanh nghiệp của bạn trực tuyến và những loại thứ họ đang tìm kiếm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095