Rule #1: Life is supposed to be fun!

Camila có một cửa hàng trực tuyến và cô đang sử dụng Google Ads để nâng cao hiệu quả cho hoạt động quảng cáo trực tuyến. Hiện tại, cô đã thiết lập Google Analytics cho trang web của mình và giờ cô muốn thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi trong Google Ads. Cô phải làm gì để theo dõi chuyển đổi hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Camila có một cửa hàng trực tuyến và cô đang sử dụng Google Ads để nâng cao hiệu quả cho hoạt động quảng cáo trực tuyến. Hiện tại, cô đã thiết lập Google Analytics cho trang web của mình và giờ cô muốn thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi trong Google Ads. Cô phải làm gì để theo dõi chuyển đổi hiệu quả?

  • Chọn Trình liên kết chuyển đổi làm loại thẻ của cô ấy
  • Sử dụng thẻ HTML tùy chỉnh trên trang đích của trang web
  • Chọn Google Optimize làm loại thẻ của cô ấy
  • Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Analytics của cô ấy

Câu trả lời đúng là: Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Analytics của cô ấy

Giải thích: Camila phải Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Analytics của mình để làm cho việc theo dõi chuyển đổi hiệu quả. Có thể gắn thẻ nếu cô ấy sử dụng theo dõi chuyển đổi Google Ads và đã triển khai Analytics trên trang web của mình. Trong trường hợp này, Camila có thể chỉ cần liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Analytics của mình và thẻ theo dõi chuyển đổi Google Ads sẽ sử dụng GCLID được lưu trữ trong cookie Analytics trên miền của cửa hàng trực tuyến của cô ấy.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095