Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của bạn sản xuất kẹo (dạng thanh). Bạn cần một phương pháp để xác định doanh thu do từng kênh truyền thông mang lại trong chiến dịch quảng cáo của mình. Bạn muốn có một phương pháp xem xét đến tất cả các yếu tố mang đến các khoản doanh thu đó như hoạt động tiếp thị, các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng thương hiệu, nền kinh tế, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và thậm chí là cả điều kiện thời tiết. Bạn nên sử dụng kỹ thuật phân tích nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của bạn sản xuất kẹo (dạng thanh). Bạn cần một phương pháp để xác định doanh thu do từng kênh truyền thông mang lại trong chiến dịch quảng cáo của mình. Bạn muốn có một phương pháp xem xét đến tất cả các yếu tố mang đến các khoản doanh thu đó như hoạt động tiếp thị, các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng thương hiệu, nền kinh tế, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và thậm chí là cả điều kiện thời tiết. Bạn nên sử dụng kỹ thuật phân tích nào?

  • Máy học
  • Kênh chéo
  • Ghi công
  • Mô hình hỗn hợp phương tiện

Đáp án đúng là: Mô hình hỗn hợp phương tiện

Giải thích: Để xác định liệu một chiến dịch tiếp thị có thành công hay không, bạn cần phải so sánh kỳ vọng hoặc mục tiêu chiến dịch của mình với kết quả thực tế. Bạn nên sử dụng mô hình Media Mix để xác định số lượng bán hàng theo từng kênh truyền thông trong chiến dịch quảng cáo của mình.

.

.

.

Công ty của bạn sản xuất kẹo (dạng thanh). Bạn cần một phương pháp để xác định doanh thu do từng kênh truyền thông mang lại trong chiến dịch quảng cáo của mình. Bạn muốn có một phương pháp xem xét đến tất cả các yếu tố mang đến các khoản doanh thu đó như hoạt động tiếp thị, các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng thương hiệu, nền kinh tế, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và thậm chí là cả điều kiện thời tiết. Bạn nên sử dụng kỹ thuật phân tích nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095