Rule #1: Life is supposed to be fun!

Toshiro muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi của các Chiến dịch mua sắm mà không cần tăng ngân sách. Anh ấy nên sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Toshiro muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi của các Chiến dịch mua sắm mà không cần tăng ngân sách. Anh ấy nên sử dụng:

  • giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
  • lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)
  • tối đa hóa số lần nhấp
  • giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (CPA)

Câu trả lời chính xác: tối đa hóa số lần nhấp

Giải thích: Tối đa hóa số lần nhấp là chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều lần nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn. Chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột hoạt động giống như đặt giá thầu tự động, với tùy chọn bổ sung được thiết lập làm chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Bạn có thể đặt giới hạn giá thầu cho bất kỳ từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào khi sử dụng danh mục đầu tư Tối đa hóa số nhấp chuột giá thầu chiến lược. Nó cho phép bạn kiểm soát số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/partners/answer/6268626

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095