Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ruth sẽ bán các sản phẩm mà Google coi là dành cho người lớn. Cô ấy nên gắn nhãn nội dung của mình như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ruth sẽ bán các sản phẩm mà Google coi là dành cho người lớn. Cô ấy nên gắn nhãn nội dung của mình như thế nào?

  • A) Đánh dấu ‘người lớn’ trong thuộc tính nhãn tùy chỉnh riêng biệt như một phần của nguồn cấp dữ liệu
  • B) Bao gồm văn bản “người lớn” trong mô tả sản phẩm
  • C) Gửi email cho nhóm hỗ trợ thông qua Trung tâm trợ giúp của Google Merchant Center
  • D) Xác định các sản phẩm bằng cách sử dụng thuộc tính “người lớn” và trong cài đặt Google Merchant Center

Giải thích : Nếu trang web của bạn thường nhắm mục tiêu đến đối tượng người lớn và chứa nội dung hướng đến người lớn có hoặc không có ảnh khoả thân, bạn có trách nhiệm gắn nhãn trang web của mình là dành cho đối tượng người lớn bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm “Trang web này chứa các sản phẩm dành cho người lớn theo quy định của chính sách của chúng tôi” trong phần “Cài đặt chung” của tài khoản Merchant Center. Nếu bạn không làm như vậy, các tài khoản Merchant Center chứa dữ liệu sản phẩm được coi là “người lớn” sẽ bị tạm ngưng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095