Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn ngăn quảng cáo của mình xuất hiện cho các cụm từ tìm kiếm nhất định. Bạn sẽ làm điều này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn ngăn quảng cáo của mình xuất hiện cho các cụm từ tìm kiếm nhất định. Bạn sẽ làm điều này như thế nào?

  • A) Xóa sản phẩm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn
  • B) Xóa các cụm từ tìm kiếm có liên quan khỏi tiêu đề sản phẩm trong dữ liệu sản phẩm của bạn
  • C) Đưa mô tả ngắn hơn vào dữ liệu sản phẩm của bạn
  • D) Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn

Đáp án đúng là: D) Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn

Giải thích: Từ khóa phủ định có thể giúp bạn tiếp cận những khách hàng quan tâm nhất, giảm chi phí và tăng lợi tức đầu tư của bạn. Khi bạn thêm các cụm từ làm từ khóa phủ định, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho những người đang tìm kiếm các cụm từ đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095