Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sản phẩm máy ảnh mới của Marie thuộc hai danh mục sản phẩm khác nhau của Google. Cô ấy nên sử dụng gì cho thuộc tính này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sản phẩm máy ảnh mới của Marie thuộc hai danh mục sản phẩm khác nhau của Google. Cô ấy nên sử dụng gì cho thuộc tính này?

  • Sử dụng thuộc tính ‘nhãn tùy chỉnh’
  • Chỉ bao gồm một danh mục
  • Bao gồm cả hai danh mục trong thuộc tính
  • Gửi sản phẩm hai lần bằng một danh mục khác nhau mỗi lần

Đáp án đúng là: Chỉ bao gồm một danh mục

Giải thích : Nếu các mặt hàng của bạn thuộc nhiều danh mục, hãy chỉ bao gồm một danh mục có liên quan nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095