Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brian nên tính đến điều gì khi tối ưu hóa thuộc tính “title” (tiêu đề) cho dòng xe đạp mới của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brian nên tính đến điều gì khi tối ưu hóa thuộc tính “title” (tiêu đề) cho dòng xe đạp mới của mình?

  • Sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu chấm than
  • Chỉ bao gồm tên kiểu xe đạp
  • Thêm các từ khóa bổ sung vào cuối tiêu đề
  • Bao gồm các thuộc tính có liên quan trong tiêu đề như thương hiệu, kích thước và màu sắc

Đáp án đúng là: Bao gồm các thuộc tính có liên quan trong tiêu đề như thương hiệu, kích thước và màu sắc

Giải thích : Khi đặt tên mặt hàng của bạn bằng thuộc tính “title” [tiêu đề], chúng tôi khuyên bạn nên bao gồm tất cả các thuộc tính sản phẩm chi tiết có liên quan như một phần của tiêu đề. Điều này sẽ giúp người dùng xác định đúng phiên bản sản phẩm mà họ đang tìm kiếm.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095