Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách tốt nhất để chỉ ra trong nguồn cấp dữ liệu rằng một sản phẩm đang được bán trong một thời gian giới hạn là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách tốt nhất để chỉ ra trong nguồn cấp dữ liệu rằng một sản phẩm đang được bán trong một thời gian giới hạn là gì?

  • Bao gồm “SALE” trong tiêu đề của mặt hàng
  • Tải lên cùng một mặt hàng hai lần, một lần với giá thấp hơn
  • Sử dụng thuộc tính “giá ưu đãi”
  • Cập nhật mô tả của mặt hàng cụ thể đó

Đáp án đúng là: Sử dụng thuộc tính “giá ưu đãi”

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095