Rule #1: Life is supposed to be fun!

Angelika mới gửi sản phẩm của mình lần đầu tiên và cô ấy đã mắc phải 2 lỗi, 3 cảnh báo và 5 thông báo.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Angelika mới gửi sản phẩm của mình lần đầu tiên và cô ấy đã mắc phải 2 lỗi, 3 cảnh báo và 5 thông báo. Cô ấy cần sửa gì để quảng cáo của mình hiển thị?

  • Chỉ những lỗi
  • Chỉ những cảnh báo
  • Các cảnh báo và lỗi
  • Tất cả các lỗi, cảnh báo và thông báo

Câu trả lời chính xác: Chỉ những lỗi

Giải thích:

Lỗi: Điều này đề cập đến các bài đánh giá không được xử lý thành công và không thể sử dụng được. Xác minh rằng bài đánh giá được định dạng chính xác dựa trên đặc điểm nguồn cấp dữ liệu Xếp hạng sản phẩm và chứa tất cả các số nhận dạng được đề xuất.
Cảnh báo : Điều này đề cập đến các vấn đề có thể ngăn bài đánh giá xuất hiện. Để cải thiện chất lượng của bài đánh giá, hãy xác minh rằng bài đánh giá được định dạng đúng và chứa tất cả các số nhận dạng được đề xuất.
Thông báo : Điều này đề cập đến các bài đánh giá không đủ điều kiện để hiển thị. Bạn không cần thực hiện hành động nào và chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách chương trình của chúng tôi khi thiết lập nguồn cấp dữ liệu của mình.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/merchants/answer/6380081

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095