Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom là một chuyên viên quảng cáo cho một công ty bán xe ô tô. Trước khi bắt tay vào thực hiện chiến dịch video quảng cáo cho mẫu xe ô tô hạng phổ thông mới, Tom thiết lập các chỉ báo hiệu suất chính của chiến dịch. Tom đang định nghĩa điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tom là một chuyên viên quảng cáo cho một công ty bán xe ô tô. Trước khi bắt tay vào thực hiện chiến dịch video quảng cáo cho mẫu xe ô tô hạng phổ thông mới, Tom thiết lập các chỉ báo hiệu suất chính của chiến dịch. Tom đang định nghĩa điều gì?

  • Mục tiêu tiếp thị
  • Mục tiêu kinh doanh
  • Chỉ số chiến dịch
  • Mục tiêu truyền thông

Đáp án đúng là: Mục tiêu truyền thông

Giải thích: Mục tiêu truyền thông đề cập đến các mục tiêu cho từng kênh cần thiết để đáp ứng các mục tiêu tiếp thị của bạn. Trước khi bắt đầu thực hiện chiến dịch quảng cáo video cho xe ô tô hạng phổ thông mới, Tom tạo các chỉ số hiệu suất chính cho chiến dịch. Đây được gọi là mục tiêu phương tiện.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095