Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đôi khi, bạn không thể đo lường mức độ thành công của một chiến dịch Google Ads có dữ liệu được tập hợp từ nhiều kênh, chẳng hạn như khi đo lường mức độ nhận biết thương hiệu và mức độ ưa chuộng thương hiệu. Vì sao việc xác định hiệu suất trên nhiều kênh không phải lại không đơn giản?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đôi khi, bạn không thể đo lường mức độ thành công của một chiến dịch Google Ads có dữ liệu được tập hợp từ nhiều kênh, chẳng hạn như khi đo lường mức độ nhận biết thương hiệu và mức độ ưa chuộng thương hiệu. Vì sao việc xác định hiệu suất trên nhiều kênh không phải lại không đơn giản?

  • Nhiều kênh chỉ khảo sát các nhóm người dùng tiếp xúc với quảng cáo.
  • Nhiều kênh tổng hợp tất cả dữ liệu của bạn vào một chế độ xem duy nhất.
  • Nhiều kênh hợp nhất dữ liệu chiến dịch để có thông tin chi tiết hữu ích.
  • Nhiều kênh có thể sử dụng các công cụ khác nhau để đo lường mức độ nâng cao thương hiệu.

Câu trả lời đúng là: Nhiều kênh có thể sử dụng các công cụ khác nhau để đo lường mức độ nâng cao thương hiệu.

Giải thích: không thể xác định kết quả tổng hợp trên nhiều kênh, như trường hợp đo lường mức độ nhận biết thương hiệu và mức độ ưa thích thương hiệu. Điều này là do các kênh khác nhau có thể sử dụng các công cụ khác nhau để đo lường mức độ nâng cao thương hiệu. Vì việc nâng cao thương hiệu yêu cầu khảo sát các nhóm người dùng tiếp xúc với quảng cáo và không tiếp xúc với quảng cáo, nên cơ chế và phương pháp thực hiện khảo sát có thể cụ thể cho từng kênh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095