Rule #1: Life is supposed to be fun!

Danh sách đã được xác minh và được quản lý tốt trên Google Doanh nghiệp của tôi nhận được số lượt xem nhiều gấp 5 lần so với danh sách chưa xác nhận quyền sở hữu. Có thể xác minh một địa điểm kinh doanh trên Google Doanh nghiệp của tôi bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Danh sách đã được xác minh và được quản lý tốt trên Google Doanh nghiệp của tôi nhận được số lượt xem nhiều gấp 5 lần so với danh sách chưa xác nhận quyền sở hữu. Có thể xác minh một địa điểm kinh doanh trên Google Doanh nghiệp của tôi bằng cách nào?

  • Bạn có thể xác minh bằng hình ảnh, bằng cách chia sẻ các kênh xã hội hoặc gọi điện cho Google.
  • Bạn có thể xác minh bằng con dấu, bằng giấy phép của tiểu bang hoặc bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Bạn có thể xác minh trực tiếp, sử dụng bên thứ ba hoặc bằng thanh toán trực tuyến.
  • Bạn có thể xác minh bằng cuộc gọi điện thoại, e-mail hoặc bưu thiếp qua thư.

Câu trả lời đúng là: Bạn có thể xác minh bằng cuộc gọi điện thoại, e-mail hoặc bưu thiếp qua thư.

Giải thích: Bạn có thể xác minh một vị trí trong Google Doanh nghiệp của tôi bằng cuộc gọi điện thoại, e-mail hoặc bưu thiếp qua thư.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095