Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thẻ sự kiện là đoạn mã phối hợp trực tiếp với thẻ trang web toàn cầu để theo dõi hành động của khách hàng mà nhà quảng cáo chỉ định là lượt chuyển đổi. Bạn có thể tạo những loại thẻ sự kiện nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thẻ sự kiện là đoạn mã phối hợp trực tiếp với thẻ trang web toàn cầu để theo dõi hành động của khách hàng mà nhà quảng cáo chỉ định là lượt chuyển đổi. Bạn có thể tạo những loại thẻ sự kiện nào?

  • Thời gian tại chỗ và liên kết giới thiệu
  • Tổng số trang và tốc độ tải
  • Thời lượng trang và lượt truy cập
  • Tải trang và nhấp chuột

Câu trả lời đúng là: Tải trang và nhấp chuột

Giải thích: Thẻ sự kiện tải trang và nhấp chuột có thể được tạo bằng thẻ trang web toàn cầu để theo dõi các hành động của khách hàng được nhà quảng cáo chỉ định là chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095