Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brenda đang thảo luận với chuyên viên phát triển trang web bán lẻ của cô để giải quyết vấn đề tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi bằng Google Ads. Chuyên viên phát triển trang web cần thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi. Yêu cầu để hoàn thành việc thiết lập là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brenda đang thảo luận với chuyên viên phát triển trang web bán lẻ của cô để giải quyết vấn đề tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi bằng Google Ads. Chuyên viên phát triển trang web cần thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi. Yêu cầu để hoàn thành việc thiết lập là gì?

  • Một thẻ trên toàn trang web phải được thêm vào cho mỗi hành động chuyển đổi.
  • Các đoạn mã bắt buộc phải được chèn trong khung nội tuyến.
  • Các thẻ theo dõi chuyển đổi phải sử dụng HTML5 cho tất cả các trang của trang web.
  • Tính năng tự động gắn thẻ phải được bật trong tất cả các Google Ads của cô ấy.

Câu trả lời đúng là: Tính năng tự động gắn thẻ phải được bật trong tất cả các Google Ads của cô ấy.

Giải thích: Có một số yêu cầu để triển khai gắn thẻ trên toàn trang web. Brenda nên nói với nhà phát triển web của mình rằng tính năng tự động gắn thẻ phải được bật trong tất cả Google Ads của cô ấy trong khi tích hợp theo dõi chuyển đổi bằng Google Ads.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095