Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom đang sử dụng Google Ads để quảng bá cho cửa hàng xe đạp của mình. Anh đã tạo một ứng dụng Android và cần đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trong việc thúc đẩy số lượt mua hàng. Tom phải thực hiện bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tom đang sử dụng Google Ads để quảng bá cho cửa hàng xe đạp của mình. Anh đã tạo một ứng dụng Android và cần đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trong việc thúc đẩy số lượt mua hàng. Tom phải thực hiện bằng cách nào?

  • Bằng cách thiết lập một hành động phân bổ cho việc mua hàng trên trang web.
  • Bằng cách thiết lập hành động chuyển đổi để mua hàng trên trang web.
  • Bằng cách thiết lập hành động phân bổ cho mua hàng trong ứng dụng.
  • Bằng cách thiết lập hành động chuyển đổi để mua hàng trong ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách thiết lập hành động chuyển đổi để mua hàng trong ứng dụng.

Giải thích: Nếu Tom muốn đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hiện tại đang thúc đẩy lượt mua hàng đến Ứng dụng Android dành cho cửa hàng xe đạp của mình, anh ấy cần thiết lập hành động chuyển đổi cho các lượt mua hàng trong ứng dụng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095