Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ đo lường nào của Google được thiết kế dành cho các nhà bán lẻ có cửa hàng thực, giúp thu thập dữ liệu mua hàng của người mua sắm trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ đo lường nào của Google được thiết kế dành cho các nhà bán lẻ có cửa hàng thực, giúp thu thập dữ liệu mua hàng của người mua sắm trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng?

  • Lượt ghé qua cửa hàng
  • Nâng tầm thương hiệu
  • Phương tiện hỗn hợp
  • Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

Câu trả lời đúng là: Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

Giải thích: Store Sales Direct là một sản phẩm của Google phân tích thông tin về tỷ lệ khách ghé thăm cửa hàng mua hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095