Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu có từ 10 vị trí trở lên, bạn có thể cùng lúc tải tất cả các vị trí đó lên Google Doanh nghiệp của tôi thông qua một bảng tính chứa 5 trường quan trọng. Khớp các trường với mô tả của chúng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu có từ 10 vị trí trở lên, bạn có thể cùng lúc tải tất cả các vị trí đó lên Google Doanh nghiệp của tôi thông qua một bảng tính chứa 5 trường quan trọng. Khớp các trường với mô tả của chúng.

  1. Trường này chứa thông tin điện thoại của bạn và miền web của doanh nghiệp bạn. – Điện thoại và Trang web
  2. Trường này chứa thông tin mà khách hàng của bạn sử dụng để tìm và ghé thăm doanh nghiệp của bạn trong thế giới thực. – Địa điểm kinh doanh
  3. Trường này chứa ID duy nhất được hệ thống Google Doanh nghiệp của tôi chỉ định cho từng vị trí của bạn. – Mã cửa hàng
  4. Trường này chứa một trong chín lựa chọn xác định loại hình kinh doanh của bạn. – Chủng loại
  5. Trường này chứa số nhận dạng mà người dùng sẽ thấy khi doanh nghiệp của bạn được tìm thấy trên Google Doanh nghiệp của tôi. – Tên doanh nghiệp
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095