Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tốc độ có thể được đặt ở những cấp độ nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tốc độ có thể được đặt ở những cấp độ nào?

  • Mục hàng và nhóm quảng cáo
  • Chiến dịch và mục hàng
  • Chiến dịch và thứ tự chèn
  • Đơn hàng chèn và chi tiết đơn hàng

Câu trả lời đúng là: Đơn hàng chèn và chi tiết đơn hàng

Giải thích : Nhịp độ được đặt ở cấp đơn hàng chèn và chi tiết đơn hàng. Nhịp độ là tốc độ mà ngân sách được chi tiêu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3114676

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095