Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nhắm mục tiêu một giao dịch riêng tư với nhà phát hành tin tức liên tục làm mới nội dung trên trang, bạn nên tránh sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nhắm mục tiêu một giao dịch riêng tư với nhà phát hành tin tức liên tục làm mới nội dung trên trang, bạn nên tránh sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?

  • Ngày và giờ
  • Nhân khẩu học
  • Môn Địa lý
  • Từ khóa

Câu trả lời đúng là: Từ khoá

Giải thích : Nội dung cần được phân loại trước khi có thể được kết hợp với nhắm mục tiêu theo từ khóa và danh mục cụ thể và quá trình này có thể mất vài ngày sau khi nội dung được xuất bản. Vì lý do này, nhắm mục tiêu theo từ khóa và danh mục không hoạt động tốt với khoảng không quảng cáo bao gồm nội dung mới hoặc thường xuyên thay đổi (ví dụ: các trang web tin tức và truyền thông xã hội).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2697825

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095