Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bước mà bạn nên thực hiện để định cấu hình giao dịch Bảo đảm có lập trình khi quá trình thương lượng hoàn tất là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bước mà bạn nên thực hiện để định cấu hình giao dịch Bảo đảm có lập trình khi quá trình thương lượng hoàn tất là gì?

  • Chọn giao dịch từ nhắm mục tiêu Nguồn khoảng không quảng cáo của thứ tự chèn
  • Thêm ID giao dịch trong Chi tiết cơ bản của nhà quảng cáo
  • Tìm giao dịch trong Thị trường và chỉ định quảng cáo
  • Trong Khoảng không quảng cáo của tôi, tìm giao dịch và chọn cấu hình

Câu trả lời đúng là: Trong Khoảng không quảng cáo của tôi, tìm giao dịch và chọn cấu hình

Giải thích : Đăng nhập vào tài khoản Display & Video 360 của bạn. Chọn Khoảng không quảng cáo> Khoảng không quảng cáo của tôi từ menu bên trái. Nhấp vào Mới> Khoảng không quảng cáo được đảm bảo mới. Trang “Khoảng không quảng cáo được đảm bảo mới” xuất hiện. Trong phần “Chi tiết giao dịch”, hãy nhập tên cho thứ tự chèn mà bạn đang tạo cùng với tên của nhà xuất bản.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/7067656

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095