Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sự khác biệt giữa giao dịch Bảo đảm có lập trình và giao dịch ưu tiên là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sự khác biệt giữa giao dịch Bảo đảm có lập trình và giao dịch ưu tiên là gì?

  • Giao dịch Bảo đảm có lập trình không tương thích với pixel chuyển đổi
  • Giao dịch ưu tiên có yêu cầu chi tiêu tối thiểu
  • Giao dịch ưu tiên không cho phép chỉnh sửa nhắm mục tiêu trong Display & Video 360
  • Giao dịch Bảo đảm có lập trình yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu

Câu trả lời đúng là: Giao dịch Bảo đảm có lập trình yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu

Giải thích : Trực tiếp theo chương trình giúp kết nối người mua và người bán quảng cáo kỹ thuật số. Đối với các nhà xuất bản, Trực tiếp theo chương trình cho phép họ đóng gói khoảng không quảng cáo cụ thể lại với nhau trên các trang web hoặc ứng dụng của họ (chẳng hạn như định dạng duy nhất, ngành dọc, đối tượng và trang con) và cung cấp cho cộng đồng các nhà tiếp thị toàn cầu mua theo chương trình. Giao dịch Bảo đảm có lập trình yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095