Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng User ID thường được sử dụng với bố cục trang web nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng User ID thường được sử dụng với bố cục trang web nào sau đây?

  • Người dùng có thể tạo tài khoản trên trang web của bạn và đăng nhập trên tất cả các loại thiết bị
  • Người dùng có thể điều hướng giữa trang web của bạn và nhiều tên miền phụ trong một phiên
  • Người dùng phải điều hướng đến miền giỏ hàng của bên thứ ba để hoàn tất mua hàng
  • Bạn có nội dung hiển thị trên một miền khác thông qua iFrame

Câu trả lời đúng là: Người dùng có thể tạo tài khoản trên trang web của bạn và đăng nhập trên tất cả các loại thiết bị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095