Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục đích chính của báo cáo kênh Mutli-Channel là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục đích chính của báo cáo kênh Mutli-Channel là gì?

  • Để cho biết mục tiêu nào đang mang lại nhiều doanh thu nhất
  • Để đánh giá sự tương tác và đóng góp của nhiều kênh trong chu kỳ chuyển đổi / mua hàng cho trang web của bạn
  • Để phân tích các bước kênh cho nhiều mục tiêu
  • Để xem kênh nào dẫn đến số lần xem trang cao nhất

Câu trả lời đúng là: Để đánh giá sự tương tác và đóng góp của nhiều kênh trong chu kỳ chuyển đổi / mua hàng cho trang web của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095