Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gần đây, bạn đã thiết lập một chiến dịch AdWords mới và bạn quan tâm đến việc sử dụng Mục tiêu thông minh để tối ưu hóa hiệu suất của mình. Điều nào sau đây là điều kiện tiên quyết để sử dụng Mục tiêu thông minh

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gần đây, bạn đã thiết lập một chiến dịch AdWords mới và bạn quan tâm đến việc sử dụng Mục tiêu thông minh để tối ưu hóa hiệu suất của mình. Điều nào sau đây là điều kiện tiên quyết để sử dụng Mục tiêu thông minh

  • Tài khoản AdWords được liên kết phải gửi ít nhất 1000 nhấp chuột đến chế độ xem Google Analytics đã chọn trong 30 ngày qua.
  • Bạn phải sửa đổi mã theo dõi của mình để hỗ trợ thu thập dữ liệu Mục tiêu thông minh.
  • Bạn phải bật “Mục tiêu thông minh” trong cài đặt thuộc tính của mình.
  • Tài khoản Google Analytics đã chọn phải có ít nhất 500 phiên trong 30 ngày qua.

Câu trả lời đúng là: Tài khoản Google Analytics đã chọn phải có ít nhất 500 phiên trong 30 ngày qua.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095