Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao việc chỉ định giá trị cho mục tiêu của bạn trong Google Analytics lại hữu ích?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao việc chỉ định giá trị cho mục tiêu của bạn trong Google Analytics lại hữu ích?

  • Việc chỉ định giá trị mục tiêu cho phép bạn theo dõi doanh thu từ các chuyển đổi của mình.
  • Việc chỉ định giá trị mục tiêu cho phép bạn so sánh các chuyển đổi mục tiêu và đo lường các thay đổi và cải tiến đối với trang web của mình.
  • Việc chỉ định giá trị mục tiêu cho phép bạn sử dụng báo cáo Hình ảnh hóa kênh để phân tích kênh chuyển đổi trên trang web của mình.

Câu trả lời đúng là: Việc chỉ định giá trị mục tiêu cho phép bạn theo dõi doanh thu từ các chuyển đổi của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095